Chrzest święty

Chrzest święty

CHRZEST ŚWIĘTY

Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła.

Sakrament udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30.
Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.
– akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
– wyciąg z akty ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym
– dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania)
– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej; osoba bierzmowana).

Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się
w piątek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19.00