Kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA:

Otwarta we wtorek i czwartek w godzinach: 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00,
w sobotę w godzinach: 10.00 – 12.00

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SAKRAMENTACH:

CHRZEST ŚWIĘTY

Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła.
Sakrament udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30.
Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.

– akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
– wyciąg z akty ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym
– dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania)
– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej; osoba bierzmowana).

Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się
w piątek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19.00


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).
Jeżeli narzeczeni zawierają ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych). Zaświadczenie to ważne jest 3 miesiące.
· Metryka Chrztu Świętego – wystawiona maksymalnie 6 miesięcy przed planowanym ślubem, z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania

· dowód osobisty

· zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i spotkań w Poradni Rodzinnej

· zaświadczenie z USC , lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny

· dane Świadków Ślubu (wiek, zawód, wyznanie, dokładny adres zamieszkania)


Poradnia rodzinna:

– Spotkania dla narzeczonych (3 spotkania obowiązkowe przed ślubem)
– Z pracownikiem poradni należy się kontaktować osobiście