Ministranci

Spotkania w salce pod plebanią w soboty o godz.10.00

Opiekun: Ks. Roman Pupiec
Strona internetowa: http://www.ministrant.iscool.pl/