RUAH

RUAH

Jesteśmy wspólnotą spotykającą się regularnie

przy parafii Wszystkich Świętych

w Elblągu (ul. Agrykola 7) w piątki o godz. 19.00.

Spotykamy się na wspólnej modlitwie,
adoracji Pana Jezusa, wspólnym uwielbieniu,
dziękczynieniu, na wspólnych Eucharystiach,
nabożeństwach pokuntych, uczesniczymy w rekolekcjach,
dzielimy się swoim życiem, przeżywaniem naszej więzi z Panem,
swoimi problemami, troskami, a także radościami.

Link do naszej facebook’owej strony:
https://www.facebook.com/MarianskaWspolnotaMlodychRuah